Steeds meer woningen voldoen aan kwaliteitsnormen

Stad Leuven hecht veel belang aan een goede woningkwaliteit. Om de kwaliteit van huurwoningen te garanderen en verkrotting aan te pakken, voert de stad onder meer controles uit en reikt ze conformiteitsattesten uit. Zo'n attest stelt dat de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen. De cijfers bewijzen dat die aanpak werkt. Eind 2019 beschikten 9.670 huurwoningen over een conformiteitsattest. Eind 2023 waren dat er 15.364, een stijging van bijna 60% op vier jaar tijd.

"We vinden het belangrijk dat mensen in onze stad in een degelijke, kwaliteitsvolle woning kunnen wonen", vertelt schepen van wonen Lies Corneillie. "Om de woningkwaliteit op de huurmarkt te verzekeren, reiken we conformiteitsattesten uit. Zo'n attest bewijst dat de woning voldoet aan strenge nomen op het vlak van veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit en het aantal toegelaten bewoners en is voor de vele huurders een garantie op een kwalitatieve en veilige woning. De recente cijfers bewijzen dat die aanpak werkt. Eind 2019 beschikten 9.670 huurwoningen over een conformiteitsattest. Eind 2023 waren dat er 15.364, een stijging van bijna 60% op vier jaar tijd. De cijfers tonen aan dat we veel panden in orde krijgen zonder dat we moeten overgaan tot een verklaring van ongeschiktheid of onbewoonbaarheid." 

Vierduizendtal controles per jaar
Jaarlijks voert de stad een vierduizendtal wooncontroles uit, hercontroles inbegrepen. De stad voert zo'n controle uit op vraag van de eigenaar of de syndicus, maar ook wanneer er een melding binnenkomt van bewoners, politie, OCMW of brandweer omdat zij zich zorgen maken over de kwaliteit van de woning. Wat studentenhuisvesting betreft ambieert de stad om op termijn alle kamers en studio's te controleren. Gezien het grote aantal panden voor studenten geeft de stad voorrang aan panden met een recente vergunning, met een conformiteitsattest dat bijna vervalt, met een negatief brandweerverslag of proces-verbaal voor opdeling. Ook panden van de KU Leuven krijgen voorrang. 

Als het pand voldoet aan alle normen, reikt de stad een conformiteitsattest uit. Als er gebreken zijn, spreekt ze met de eigenaar een termijn af waarbinnen hij of zij de gebreken moet herstellen. De termijn is afhankelijk van de aard van de gebreken. Wanneer de eigenaar hardnekkig weigert of verschillende gebrekkige panden heeft, heeft dat ook een invloed op de termijn. Wanneer het pand binnen de afgesproken tijdspanne in orde is, ontvangt de eigenaar een conformiteitsattest. Bij 75% van de vaststellingen leidt dit tot herstel van de woning en de kwaliteit. Het overgrote deel van de gecontroleerde woningen wordt dus in orde gebracht. 

Conformiteitsattest aanvragen
Verhuurders kunnen een conformiteitsattest aanvragen via leuven.be/conformiteitsattest. Na de aanvraag doet de stad een onderzoek ter plaatse. Voor een conformiteitsattest voor een eengezinswoning, appartement of studio betaal je eenmalig 106 euro. Voor een kamerwoning betaal je 106 euro, plus 18 euro per kamer, met een maximum van 2.093 euro per gebouw.Met een conformiteitsattest kan een verhuurder aantonen dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Het attest is niet verplicht. 

Hardleerse eigenaars
"We kiezen zeer bewust voor een herstelgerichte aanpak", besluit Corneillie. "Maar als dat niet werkt, dan treden we krachtdadig op tegen hardleerse eigenaars, samen met de betrokken instanties zoals het OCMW, de politie, het parket, de Huurdersbond en de Vlaamse wooninspectie." Het gaat dan over eigenaars die hun woning niet in orde brengen na herhaaldelijk aandringen of strafbare feiten plegen zoals een nieuw verhuurcontract afsluiten voor een ongeschikt verklaarde woning. Met diezelfde partners werkt de stad ook samen om in complexe situaties de belangen van de huurders te behartigen.

De cijfers omvatten de attesten uitgereikt door de stad en Wonen in Vlaanderen. Ongeveer 90% is uitgereikt door de stad.

Conformiteitsattest
Een bewijs dat een huurwoning aan de woonnormen voldoet.
Stad Leuven

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Neem contact op met

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

iris.pierlet@leuven.be