Stille herdenking Wapenstilstand

Het college van burgemeester en schepenen besliste om dit jaar geen plechtigheid te organiseren naar aanleiding van de herdenking van Wapenstilstand, rekening houdend met de opgelegde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Schepen Dirk Vansina legde vandaag, woensdag 11 november, om 11.00 uur een bloemenkrans van de stad neer aan de crypte op de stadsbegraafplaats.

De voorbije jaren organiseerde de stad een bloemenhulde waar scholen en jeugdverenigingen aan konden deelnemen. Traditioneel werd ‘the last post’ gespeeld door klaroenblazers op de verschillende begraafplaatsen, gevolgd door een receptie.

‘Het is jammer dat we nu geen herdenkingsplechtigheid kunnen organiseren, de huidige omstandigheden laten dat niet toe. Toch vinden we het belangrijk om deze gebeurtenis te herdenken, in alle sereniteit. Vandaar dat we een bloemenkrans neerleggen aan de crypte op de stadsbegraafplaats als hulde aan alle gesneuvelden, militairen, verzetslui en burgers.’ zegt schepen Dirk Vansina.

‘Maar ‘never forget’ moet ook samengaan met ‘never again’. Met deze hulde willen we aangeven dat we de erfenis van de gesneuvelden in ere houden: nooit meer oorlog.’

Ook de vaderlandslievende verenigingen konden een bloemenkrans in naam van de vereniging laten neerleggen op de begraafplaatsen om wapenstilstand te herdenken. Zo geven we hen de mogelijkheid om in alle veiligheid toch stil te staan bij de gebeurtenissen op 11 november.

 

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Evenementen en feestelijkheden
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Evenementen en feestelijkheden
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven