Subsidies geven boost aan digitale transformatie bij stad Leuven

Stad Leuven werkt aan een grootschalige digitale transformatie. Dankzij haar ambitieuze plannen haalde ze een Vlaamse subsidie van bijna 1,4 miljoen euro binnen. De stad zal die gebruiken om verder digitale en innovatieve oplossingen uit te werken en zo haar dienstverlening nog efficiënter en klantgerichter maken.

Iedereen komt in zijn leven op verschillende momenten in aanraking met zijn lokaal bestuur. Dat kan zijn als bezoeker van een culturele activiteit, vanuit een wens of plan voor een huis, een kind, een evenement…, vanuit een nood aan ondersteuning, bij het gebruiken van het openbaar domein, of ook wel eens door een boete of reglement. “We moeten Leuvenaars bij zo’n contact snel, simpel en duidelijk kunnen helpen”, zegt schepen van ICT Thomas Van Oppens. “Leuven werkt daarom aan een grote digitale transformatie. Die moet er voor zorgen dat de procedures eenduidiger verlopen, met minder stappen voor de Leuvenaar en minder werk voor de betrokken stadsmedewerkers. Zo zullen opmerkingen sneller bij de juiste dienst komen, vragen sneller bij de juiste expert en documenten sneller bij de Leuvenaar.”

Om de ambities kracht bij te zetten startte Leuven het project ‘Dienstverlening via Integratie Naadloos Aanbieden’. De Vlaamse overheid kent dat project nu een ondersteuning toe van bijna 1,4 miljoen euro in subsidies. Het zal de digitalisering van de dienstverlening van de stad versneld mogelijk maken.

Klantencontactcentrum 
Een belangrijk onderdeel van dit project is de oprichting van een klantencontactcentrum bij stad Leuven. “Met dit klantencontactcentrum wil Leuven zorgen voor een duidelijk toegangspunt waar burgers, bezoekers, bedrijven en ondernemers rechtstreeks bij de juiste dienst terecht kunnen met al hun vragen over de stedelijke dienstverlening. Zo kan Leuven haar inwoners, organisaties, verenigingen… sneller helpen en haar dienstverlening verbeteren”, legt Thomas Van Oppens uit. De stad vernieuwt en verbetert eveneens het registratiesysteem voor vragen en meldingen zodat ze die beter kan opvolgen. Een goede digitale ondersteuning zal bovendien een veel beter zicht geven op responstermijnen voor de burger.

Leuven zal ook deelnemen aan het project ‘Burgerloket’. Een project dat de stad Mechelen indiende. De focus ervan zijn een aantal producten van de dienst burgerzaken, zoals de procedures rond verkiezingen, identiteitskaarten, huwelijken en reispassen. Het project moet er voor zorgen dat uiteindelijk alle gemeenten  in Vlaanderen die processen kunnen gelijkstellen en digitaliseren.

Tenslotte ontving Leuven nog bijkomende subsidies om, samen met andere Vlaamse gemeenten en Digitaal Vlaanderen, het project ‘Digitale aangifte van overlijden’ uit te werken. Ook hier is een vereenvoudigd systeem het doel, met een integratie van alle partners (artsen, uitvaartondernemers, gemeenten, crematoria, Zorg en Gezondheid en Statbel).

Iedereen mee
Bij al deze digitalisering blijft Leuven oog houden voor alle burgers. “Het meeste van deze digitalisering gebeurt achter de schermen. Voor de Leuvenaar betekent dit dus vooral vlottere dienstverlening. Sowieso blijven we er met 'iedereen digitaal @ Leuven' op inzetten dat niemand achter blijft in de digitale transformatie. Burgers zullen voor alles ook altijd naar het stadskantoor kunnen blijven komen", besluit schepen Van Oppens. 

 

Deze projecten werden mogelijk gemaakt dankzij subsidiëring door Gemeente zonder Gemeentehuis, een project van Vlaamse Veerkracht, het relancebeleid van de Vlaamse Regering dat gefinancierd werd door de Europese Unie via NextGenerationEU.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Neem contact op met

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

iris.pierlet@leuven.be