Succesvol activeringstraject voor jonge nieuwkomers verdergezet

Vorig najaar startte een veertigtal jonge anderstalige nieuwkomers met een voltijds activeringstraject. Doel was hen voor te bereiden op opleiding en tewerkstelling. Vijf maanden lang werden ze uitgedaagd om dingen te doen die hen versterkten op professioneel en persoonlijk vlak, met de nodige ondersteuning en aanmoediging erbij. Haast alle deelnemers hebben dit nieuwe project volledig doorlopen. Ondertussen is alweer een tweede groep jongvolwassenen, vaak met een vluchtverhaal, gestart.

Het programma begon met een uitgebreide kennismaking met de groep en uitleg over het gebruik van een computer. De deelnemers volgden lessen Nederlands, wiskunde en computervaardigheden. Om de arbeidsmarkt te ontdekken, gingen ze onder andere actief aan de slag rond heel wat beroepen. Er was ook aandacht voor persoonlijke elementen als motivatie en mentale kracht. Tussen het vele werk door, proefden ze ook van vrijetijdsbesteding, zoals vrijwilligerswerk en fietslessen. Opdat de cursisten het traject zo goed als mogelijk konden volgen, kregen ze een laptop en fiets ter beschikking.

Stad en OCMW Leuven werkten voor het uitrollen van dit traject nauw samen met heel wat partners: scholen voor volwassenenonderwijs, Hogeschool UCLL, CAW, Arktos, VDAB, Groep Intro, Velo, Travi, Co-searching, De Aanstokerij, Refu Interim en Mobiel 21.

Uniek activeringsproject
Activeringsprojecten zijn niet nieuw. Deze werden vroeger ook al aangeboden. De lessen werden dan echter gespreid in de tijd en het aanbod was minder groot. Tijdens dit activeringsproject volgen de deelnemers een veel ruimer programma op kortere tijd. De verschillende onderdelen worden gelijktijdig aangeboden.

Ook worden de indrukken van de verschillende partners samengebracht om goed zicht te krijgen op de capaciteiten en vooruitgang van elke deelnemer. Zo kan deze beter begeleid worden in zijn/haar keuze voor opleiding en tewerkstelling. Dit activeringstraject creëert toekomstmogelijkheden voor de deelnemers.

Een deelneemster getuigt: "In het begin was het programma druk: we moesten veel lessen volgen, met veel nieuwe dingen en op verschillende plaatsen. We doen graag Nederlands, wiskunde en computerles. Maar niet iedereen begrijpt waarom het belangrijk is dat we ook fietsles, gezondheid, solliciteren en de andere workshops moeten volgen. Nu begrijp ik hoeveel nieuwe dingen we geleerd hebben. Ik heb leren fietsen en ga nu zoveel ik kan met de fiets. Ik heb een nieuwe vrijheid gekregen. Ik wil graag in de zorg werken en ga me hier zoveel mogelijk op voorbereiden.“

Tijdens het project waren twee trajectbegeleiders het aanspreekpunt voor deelnemers en partners. “We horen van de deelnemers dat dit traject voor hen heel nuttig was. We stellen inderdaad vast dat de jonge nieuwkomers nu beter weten in welke sectoren ze kunnen en willen werken. Ze hebben een beter idee van hun toekomstmogelijkheden in Leuven.”

Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn, beaamt: “Deze trajecten helpen perspectief te bieden bij het opbouwen van een nieuw leven. Mensen kunnen ervaring opdoen, maar misschien nóg bepalender is het zelfvertrouwen, het sociale contact en het netwerk dat mensen opbouwen tijdens dit traject. Babbelen, ontmoeting vergemakkelijken, nieuwe dingen leren ... Het helpt allemaal om nieuwkomers te sterken bij hun nieuwe start in onze samenleving.”

Verdergezet wegens groot succes
Het project was zeer geslaagd: 38 van de 42 nieuwkomers hebben het helemaal doorlopen. Tegelijk was het een goede leerschool voor de organisatoren. Alle ervaringen werden verwerkt om het concept nog te verbeteren. Ondertussen zijn opnieuw 44 nieuwkomers gestart met een activeringstraject. 

Lalynn Wadera, schepen van diversiteit: “In Leuven willen we dat iedereen zijn leven kan uitbouwen. We willen daarbij alle kansen geven aan talent en zorg dragen voor specifieke noden. Ik ben blij dat verschillende partners hier nauw samenwerken om nieuwkomers een traject op maat te geven. De positieve resultaten sterken ons alleen maar in de overtuiging dat dit de juiste weg is. We zetten dit zeker verder.”

 

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Nancy Van Nerum Teamcoördinator team tewerkstelling, OCMW Leuven
Lien Eerdekens coördinator nieuwkomersbeleid, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Nancy Van Nerum Teamcoördinator team tewerkstelling, OCMW Leuven
Lien Eerdekens coördinator nieuwkomersbeleid, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven