Talent uit kansengroepen en bedrijven vinden elkaar via netwerkproject van JobRoad en stad Leuven

Mensen uit kansengroepen blijken moeilijk hun weg te vinden naar de arbeidsmarkt. Anderzijds kampen bedrijven in onze regio met veel vacatures die maar moeilijk ingevuld geraken. Daarom start JobRoad, samen met de stad Leuven vanaf morgen 10 maart een ‘matchmakingtraject’. Werkzoekenden uit kansengroepen zullen gecontacteerd en gescreend worden. Op hun beurt kunnen ondernemers uit de Leuvense regio onbenut talent vinden via het principe van ‘blind hiring’. Dit wil zeggen dat bedrijven zich engageren om elke voorgestelde kandidaat uit te nodigen voor een open sollicitatiegesprek zonder dat ze voorafgaand een CV of andere relevante werkervaring moet voorleggen.

Het netwerkproject dat de stad Leuven organiseert met JobRoad heeft een dubbel doel: mensen die de weg naar de arbeidsmarkt moeilijker vinden toeleiden naar bedrijven die al een tijd openstaande vacatures hebben. Daar heeft de internationale vzw JobRoad al meer dan vijf jaar ervaring in. Zij ontvouwen hiervoor samen met de stad een netwerk waartoe ook partners als Voka, VDAB en OCMW hun steentje bijdragen.

Nieuwe jobkansen voor kandidaten met grotere afstand tot de arbeidsmarkt
“Door deze JobRoad-aanpak brengen we de belangrijkste actoren op de arbeidsmarkt hier in de  Leuvense regio samen”, verklaart Joachim Commeene, CEO van Jobroad. “Eerst hebben we, onder meer via partner Voka, een zestal ondernemingen rond Leuven aangesproken die specifieke vacatures open hebben staan. Grote of kleine bedrijven, dat maakt niet uit. Op 10 maart laten wij jobcoaches van het OCMW, VDAB, externe partners en de uitzendsector kennismaken met de noden van deze lokale werkgevers.”

“Ook in Leuven lijden veel bedrijven onder het schrijnend tekort aan nieuwe werknemers. Terzelfdertijd hebben we in onze stad heel wat talent dat niet op de arbeidsmarkt geraakt en onbenut blijft. Door de hechte samenwerking in het JobRoad-netwerk met de betrokken stadsdiensten, bedrijven en intermediaire begeleiders van kansengroepen ontstaan er jobkansen voor mensen die in een klassieke screening niet aan bod komen”, verduidelijkt Johan Geleyns, schepen van werk en handel.  “Voor de bedrijven is dit een enorme kans om inclusief te leren kijken en werken. Want met de huidige krapte op de arbeidsmarkt hebben zij elk talent nodig om te kunnen overleven”, vervolgt Lalynn Wadera, schepen van economie.  

Jobroad helpt als partner van de stad Leuven om de hoge drempel naar de arbeidsmarkt te verlagen, zodat onbenut talent uit diverse kansengroepen volwaardig kan meedraaien in onze maatschappij.

Onbenut talent en zoekende bedrijven koppelen
Op 10 maart start het matchmakingproces in Leuven. Deelnemende Leuvense bedrijven stellen hun vacatures voor aan een breed netwerk van organisaties die voor instroom van kandidaten kunnen zorgen. Zij krijgen meteen ook een toelichting over de ondersteuningsmaatregelen die kandidaten kunnen helpen om bij potentiële werkgevers aan de slag te gaan. Daarna screenen medewerkers van JobRoad in het OCMW Leuven, eventueel samen met de jobcoaches van de verschillende organisaties, alle werkzoekenden die in aanmerking komen. Tenslotte begeleidt JobRoad de geselecteerde kandidaten naar de deelnemende lokale bedrijven waar ze een open sollicitatiegesprek hebben (de zogenaamde ‘blind hiring’). Ze kunnen er meteen ook voeling krijgen met de jobinhoud via een bezoek, stage of proef.

Is er een ‘match’, dan worden de kandidaten aangeworven via OCMW-tewerkstelling, werkplekleren of uitzendarbeid. Zo komt vast werk in zicht, mede dankzij een intensief nazorgtraject. Bovendien kunnen kandidaten, indien nodig, voordien of gelijktijdig met hun nieuwe job een intensieve opleiding volgen. KMO’s of bedrijven uit de regio die al even op zoek zijn naar medewerkers, dragen op die manier bij aan de integratie van mensen die moeilijker het pad naar de arbeidsmarkt vinden.

JobRoad, initieel een initiatief van Accent Group/House of HR en sinds 2019 een onafhankelijke ivzw, wordt gesteund door KMO-portefeuille, ESF‘-Vlaanderen is werk, Sterpunt Inclusief Ondernemen, Qfor en fedasil. 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

iris.pierlet@leuven.be