Twee nieuwe CNG-wagens vzw voor Meer Mobiel Leuven

Vzw Meer Mobiel Leuven organiseert vervoer voor Leuvenaars met een verminderde mobiliteit en een beperkt inkomen. Het stadsbestuur van Leuven geeft deze vzw graag een duwtje in de rug met een toelage van 20.000 euro voor de aankoop van twee CNG-wagens. Deze wagens krijgen nog een hele week lang een ereplaatsje op de esplanade voor de ingang van het stadskantoor. Aan de onthaalbalie van het stadskantoor kunnen bezoekers gedurende die week ook het aanbod van de vzw leren kennen. 

Het team van vzw Meer Mobiel Leuven bestaat uit een geëngageerde ploeg vrijwilligers die leden aan de deur afhaalt en hen naar de gewenste bestemming brengt. De vrijwilligers begeleiden ook de klanten tijdens ziekenhuisbezoeken, boodschappen,… Er worden elke dag van de week ritten georganiseerd, ook op zon- en feestdagen. Door de aankoop van twee nieuwe CNG-wagens, zullen nog meer mensen gebruik kunnen maken van dit mobiliteitsaanbod. Er werd in samenspraak met de stad gekozen voor CNG-wagens om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Schepen Myriam Fannes: ‘De stad wil de basismobiliteit van haar inwoners blijven garanderen. Meer en meer mensen doen beroep op de vzw Meer Mobiel Leuven. Om aan deze stijgende vraag tegemoet te kunnen komen is de aankoop van een derde en een vierde voertuig dringend nodig. Om deze vrijwilligersorganisatie te ondersteunen, heeft de stad beslist een deel van de aankoopkosten op zich te nemen.’

Schepen Denise Vandevoort: ‘Met deze financiële steun hopen we nog meer Leuvenaars te kunnen ondersteunen in hun behoud van hun bewegingsvrijheid, een basisrecht van iedereen. Veel mensen willen graag zo lang mogelijk thuis wonen. Maar dan moet er voldoende ondersteuning zijn als de mobiliteit een probleem wordt. Wij zien het als onze taak als stadsbestuur om erover te waken dat basisvoorzieningen zoals een goed mobiliteitsaanbod gegarandeerd zijn.’

 

 

 

 

  

Contacteer ons
Myriam Fannes schepen van senioren, stadsreiniging, openbaar groen en begraafplaatsen, Stad Leuven
Denise Vandevoort schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen diversiteit en Noord-Zuidwerking, Stad Leuven
Marc Daemen en Nora Mommens bestuursleden vzw Meer Mobiel Leuven
Sigrid Vanheukelen beleidsadviseur senioren stad Leuven
Myriam Fannes schepen van senioren, stadsreiniging, openbaar groen en begraafplaatsen, Stad Leuven
Denise Vandevoort schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen diversiteit en Noord-Zuidwerking, Stad Leuven
Marc Daemen en Nora Mommens bestuursleden vzw Meer Mobiel Leuven
Sigrid Vanheukelen beleidsadviseur senioren stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven