Uitreiking certificaten YouthStart aan kanszoekende jongeren

Via zijn haar partnerschap met YouthStart zet Leuven blijvend in op het activeren van jongeren die door omstandigheden moeilijker aansluiting vinden bij het onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Voor de tweede keer dit jaar organiseerde de stad een training waarbij nu vier jongeren het YouthStart-certificaat van de Antwerp Managment School behaalden. Hiervoor legden ze  een intensief achtdaags traject af.

Volgens Johan Geleyns, schepen van werk van de stad Leuven, is samenwerking de sleutel tot succes: “Na corona zien we de krapte op de arbeidsmarkt sterk toenemen. We kunnen het ons dus niet permitteren om talent verloren te laten gaan. Daarom kiest de stad ervoor om met verschillende partners samen te werken om iedereen een plekje op onze arbeidsmarkt te geven. Zeker voor jongeren is het belangrijk dat we hen zo snel mogelijk vastpakken en activeren. Wat je meemaakt als je jong bent blijft je namelijk heel je leven lang bij. Daarom willen we hen snel positief activeren vanuit hun eigen talenten en interesses. Specifiek zet YouthStart in op ondernemerschap als vaardigheid. Dit is sowieso een troef voor deze jongeren”, aldus schepen Geleyns.

Eigen pad uittekenen
“Ik ben blij dat deze jongeren hier in Leuven de ondersteuning kregen om te voelen wat hen drijft, waar zij goed in zijn en waar ze naartoe willen. Ze hebben hier een pad voor zichzelf kunnen uittekenen waarmee ze morgen aan de slag gaan. De ene zal een job gaan zoeken, een andere zal een opleiding volgen en nog een andere zal de stap naar ondernemerschap zetten”, zegt schepen van economie en onderwijs Lalynn Wadera. “Wat ze gemeen hebben, is dat ze met hun talent aan de slag gaan en dat die focus hen veel energie geeft.”

Veel talent en creativiteit
Philip Knaeps van YouthStart besluit: "Na meer dan 3 jaar actief te zijn bij YouthStart sta ik nog altijd te kijken hoeveel talent en creativiteit er aanwezig is bij onze kwetsbare jeugd. Als maatschappij is het onze plicht om hiermee aan de slag te gaan om ook hen een mooie toekomst te kunnen bieden".

 

Contacteer ons
Johan Geleyns schepen van sport, handel en werk, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Philip Knaeps projectcoördinator YouthStart
Sylvia Mazzarese beleidsadviseur sociale economie en werk
Johan Geleyns schepen van sport, handel en werk, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Philip Knaeps projectcoördinator YouthStart
Sylvia Mazzarese beleidsadviseur sociale economie en werk
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven