Uitreiking certificaten YouthStart aan kanszoekenden jongeren

Negen jongeren die door omstandigheden moeilijker aansluiting vinden bij onderwijs en/of arbeidsmarkt mochten vandaag het YouthStart-certificaat van de Antwerp Managment School in ontvangst nemen. Ze behaalden dit na een intensief achtdaags traject, aangeboden door de stad Leuven. Tijdens de training lag de focus op de talenten en vaardigheden van deze jongeren. Van daaruit wakkerde YouthStart hun ondernemingszin aan en begeleidden de trainers hen naar een concreet plan om hun doelen te realiseren. Het is al de derde keer dat deze training in Leuven georganiseerd werd.

Schepen van handel en werk Johan Geleyns is blij dat de trainingen konden plaatvinden. “We moeten momenteel door het coronavirus in te grote onzekerheid leven en we zien dan ook dat veel mensen het extra moeilijk hebben. Maar in de toekomst gaan we, meer dan ooit, mensen nodig hebben die van hun passie een project kunnen maken. Mensen die hun plaats in de arbeidsmarkt opnemen en vanuit hun sterktes onze samenleving versterken. Daar werken de stad Leuven en YouthStart graag aan samen”, aldus Geleyns.

“Wij zijn blij dat deze jongeren hier een kans kregen om even stil te staan om hun idee voor de toekomst helder te krijgen. Ik zag veel creatieve ideeën. Maar ik zag vooral jongeren die terug zien welke stappen zij morgen concreet kunnen zetten, of dat nu ondernemen is, een job zoeken of terug gaan studeren”, zegt schepen van economie en onderwijs Lalynn Wadera.

Philip Knaeps van YouthStart besluit: “Door het coronavirus staat het leven van veel jongeren plots stil. Voor hen hakt deze crisis er zwaar in. Zij misten de afgelopen maanden kostbare tijd op school, verloren hun job en vinden nu nog moeilijker werk dan vroeger. Zeker voor de meest kwetsbare jongeren, die voorheen al vaak tussen de mazen van het net vielen, is de situatie bijna onhoudbaar. Zonder ondersteuning van buitenaf dreigen deze jongeren nog meer in een isolement verzeild te geraken. Toch bestaan er initiatieven zoals YouthStart om samen met andere sociale partners uit regio Leuven deze jongeren op te sporen. Binnen een gezamenlijke missie geven we deze kwetsbare jongeren de nodige ondersteuning om de connectie met de maatschappij te behouden door hen te begeleiden naar een zinvolle activiteit of het vinden van een gepaste job.”

 

Contacteer ons
Johan Geleyns schepen van sport, handel en werk, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Sarah Vandendael Adviseur starters
Johan Geleyns schepen van sport, handel en werk, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Sarah Vandendael Adviseur starters
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven