Universiteitscampus van de toekomst verrijst langs de Dijle in de binnenstad

De KU Leuven wil een nieuwe stadscampus van de toekomst bouwen voor haar Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Die komt op de plek van de voormalige site van de Afdeling Geologie in de Redingenstraat. Stad Leuven maakt van de gelegenheid gebruik om zo een duurzaam stadvernieuwingsproject langs de Dijle in de binnenstad te realiseren. De stad en de KU Leuven hebben daarom samen een ontwerpteam aangesteld voor de opmaak van een masterplan voor de bredere omgeving.

Masterplan

“De Redingensite is nog een blinde vlek in de stadsontwikkelingen langs de Dijle. De stadsvernieuwingsprojecten aan de Vaartkom, op Barbarahof en Janseniushof zijn ondertussen gekend. De plannen voor de Hertogensite liggen klaar. De herontwikkeling van de Redingensite moet nu de laatste missing link in het blauwgroene lint van de Dijle in de binnenstad wegwerken.

De KU Leuven en de stad Leuven hebben daarom samen een opdracht uitgeschreven voor de opmaak van een masterplan. Een masterplan vormt een leidraad over hoe een gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen”, aldus schepen van ruimtelijk beleid Carl Devlies.

 Het projectgebied van het masterplan reikt verder dan de voormalige geologiesite alleen. Ook het Koninklijk Atheneum Redingenhof, het Dijlepark en het universiteitsgebouw met parking langs de Schapenstraat zijn mee opgenomen. Deze verruiming staat toe om de nieuwe campusontwikkeling te koppelen aan een uitbreiding van een groen Dijlepark en aan meer beleving van de Dijle. Het creëert bovendien kansen voor een sterker netwerk voor voetgangers en fietsers, voor een betere ruimtelijke invulling en voor gebundelde parkeeroplossingen.

Ontwerpteam

De stad en de KU Leuven selecteerden samen het ontwerpteam Dierendonckblancke – Robbrecht & Daem – Sabine Okkers – RCR – B+G. Dat team maakt eerst een masterplan voor het brede gebied op. Daarna tekenen zij ook de plannen voor de gebouwen van de campus van KU Leuven zelf. Het ontwerpteam is geselecteerd op basis van een visie. Er is nog geen ontwerp.

Uitgangspunten herontwikkeling

Het ontwerpteam houdt in haar visie sterk rekening met de omgeving en de buurt. De ontwerpers erkennen de unieke ligging van de plek: aan de Dijle en net buiten de eerste stadsring. Hun visie geeft het projectgebied een sterke verankering in de blauwgroene as van de Dijlevallei. De buurt vergroent, de Dijle beleef je volop vanaf een nieuwe verkeersluwe Redingenstraat, het Dijlepark vergroot, maar blijft wel een echt buurtpark.

De nieuwe campus, de spil van het project, wordt een open, doorwaadbare campus, die zich nestelt in de omgeving met nieuwe verbindingen op maat van de buurt. Gebouwen en open ruimte nemen de schaal aan van bestaande elementen. Nieuwe publieke plekken met elk een eigen karakter ontstaan naast en tussen de campusgebouwen. De hoofdtoegang tot de campus en de meest toegankelijke functies komen langs de Redingenstraat die zo opgetild wordt tot een aangename verblijfsruimte en langzaamverkeer-as aan de Dijle. Ook de geplande topsporthal voor de Redingenschool krijgt een plaats in het masterplan.

De masterplanstudie zal ook specifieke doelstellingen op het vlak van duurzame stadsontwikkeling, mobiliteit, erfgoed, water, natuur, energie in deelstudies onderzoeken en de gepaste vertaling geven in een globaal stedenbouwkundig plan.

Buurt participeert in masterplan

Het studie- en ontwerpproces start nu. Samen met de opdrachtgevers (KU Leuven en stad Leuven) en andere betrokken partijen gaan de ontwerpers deze uitgangspunten in een masterplan vertalen. “Daarbij is er ook veel aandacht voor ideeën uit de buurt. De opdrachtgevers en het ontwerpbureau zitten tijdens het ontwerpproces een aantal keer samen met de buurt om ideeën af te toetsen en bij te sturen”, vervolgt schepen Devlies. “De bewonersbrief met uitnodiging voor een infomoment op 23 maart waren reeds de deur uit, maar dit wordt uitgesteld naar een latere datum vanwege de corona-crisis.”

Campus van de toekomst

Na het masterplan tekenen de ontwerpers ook de gebouwen en de omgevingsaanleg van de campus uit. “De campus wordt een duurzame stadscampus van de toekomst, open en levendig voor de buurt, met tegelijkertijd heel veel mogelijkheid voor de faculteit’, licht Bart Bart Raymaekers, vicerector ​ Humane Wetenschappen, toe. ‘We willen alle onderzoeksgroepen van de faculteit samenbrengen op één locatie, in plaats van verspreid over verschillende plaatsen zoals nu het geval is. Met deze nieuwe campus vangen we meteen ook het huidige plaatsgebrek op. We voorzien er ook leslokalen voor kleinere groepen binnen de masteropleidingen en de permanente vorming.” ​ 

Het wordt een campus waarin de Faculteit Psychologie en Pedagogie Wetenschappen kan groeien evolueren. “De gebouwen worden functioneel en aanpasbaar met een zo lang mogelijke levensduur,’ zegt Stefaan Saeys, directeur Technische Diensten KU Leuven ‘Energie-efficiënte gebouwen en vooruitstrevende technologie moeten het mogelijk maken een fossielvrije en CO2-neutrale campus te realiseren. Ook water en groen krijgen maximale aandacht vanuit de ambitie om met deze stadsvernieuwing bij te dragen aan de transitie naar een klimaatneutrale stad en meerwaarde te creëren voor de campusgebruikers én voor de buurt. Deze nieuwe campus past zo volledig in ons engagement als universiteit op vlak van duurzaamheid.”

Wat met de huidige campus van Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen?

Het bacheloronderwijs in grotere groepen en de facultaire bibliotheek blijven op de huidige locaties. De universiteit zal de ruimte die vrij komt in de huidige gebouwen van de faculteit gebruiken voor andere doeleinden, maar bekijkt nog de ​ exacte bestemming.

Timing

  • Opmaak masterplan: 2020 – midden 2021
  • Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan: 2021 – midden 2022
  • Aanvraag omgevingsvergunning: tweede helft 2022
  • Start bouw: 2023
  • Ingebruikname campus: 2025

 Ontwerpteam:

Dierendonckblancke Architecten - Robbrecht & Daem Architecten

Architectenbureau Sabine Okkerse - RCR Studiebureau - Bollinger + Grohmann

 Meer info vind je in de nieuwsbrief hieronder.

nieuwsbrief Redingensite

PDF - 326 Kb

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]