Vanaf 30 september mobiele recyclageparken in Leuven

De stad Leuven en EcoWerf richten vanaf morgen opnieuw mobiele recyclageparken in. Elke week strijkt het recyclagepark op een nieuwe locatie neer en dit op in totaal zes verschillende locaties verspreid over Leuven. Al voor het vierde jaar op rij worden de mobiele recyclageparken ingericht. De stad en EcoWerf bekijken de mogelijkheden om de mobiele recyclageparken nog uit te breiden in de komende jaren.

"We willen het Leuvenaars zo makkelijk mogelijk maken om hun afval selectief aan te bieden. We richten ons in het bijzonder op mensen die moeilijk de weg vinden naar het recyclagepark omdat ze bijvoorbeeld geen auto hebben of niet weten hoe een recyclagepark werkt. De mobiele recyclageparken moeten helpen om de cijfers op vlak van selectieve afvalinzameling nog verder te doen stijgen. Ze verkleinen bovendien de kans op sluikstorten", vertelt schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens.

Normaalgezien organiseren de stad en EcoWerf samen met de buurtcentra, sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal, Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant en de Kringwinkel Vites elk jaar zowel in het voorjaar als in het najaar telkens mobiel recyclageparken op vier verschillende locaties. Dit voorjaar lukte dat helaas niet door de coronacrisis. Daarom doet het mobiel recyclagepark dit najaar zes locaties aan: Vlinderpark, Vriesenhof, Casablanca (Koning Albertplein), Sint-Maartensdal, Schorenshof en Mannenstraat.

Buurtbewoners kunnen er terecht tussen 14.30 en 19 uur, moeten zich te voet aanbieden en moeten de geldende coronamaatregelen volgen. 'Onze recyclageparkwachters staan telkens een namiddag en avond klaar om de inwoners van de betrokken buurt van hun afval af te helpen. Inwoners kunnen alleen te voet op het park terecht. Omwille van corona kan er slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd terecht op het mobiel park. Omdat de mobiele parken in het voorjaar niet zijn kunnen doorgaan, verwachten we een grote aanvoer. Op het einde van de dag brengen onze chauffeurs de gevulde containers naar de site van EcoWerf in Wilsele', aldus Jos Artois, communicatieverantwoordelijke EcoWerf.

Succesformule
Met zo’n 1.000 geregistreerde bezoeken en zo’n 30.000 kg selectief ingezameld afval waren de mobiele recyclageparken in 2019 in Leuven een succes. De ingezamelde fracties in 2019 waren voornamelijk sloophout (10,5 ton), grofvuil (9,2 ton), afgedankt elektro (3,5 ton), herbruikbare goederen (3,2 ton), oude metalen (1,8 ton) en harde plastic (1,1 ton). 

“De mobiele recyclageparken zijn echt een succes. Daarom willen we de komende jaren de mobiele recyclageparken nog verder uitbreiden. We kiezen bijkomende locaties om zoveel mogelijk bewoners uit de aandachtswijken te bereiken. Maar we richten ons ook op dichtbebouwde wijken waar steeds minder mensen over een auto beschikken. Daarnaast kiezen we voor optimale spreiding over het grondgebied Leuven”, besluit Thomas Van Oppens.

“Voor sommige mensen kan het containerpark toch nog een grote stap zijn”, zegt schepen van wijkwerking Bieke Verlinden. “In sommige wijken met buurtwerking hebben we al afvalhokken, maar voor groot vuil kan je daar niet terecht. Met deze mobiele containerparken zorgen we dat alle inwoners de kans hebben om hun groter afval af te leveren”.

Contacteer ons
Thomas Van Oppens schepen van personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn
Danny Stroobants directeur stadsreiniging, stad Leuven
Thomas Van Oppens schepen van personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn
Danny Stroobants directeur stadsreiniging, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven