Vlaamse kunststeden zien toeristen nog altijd graag komen

7 op de 10 bewoners van de Vlaamse Kunststeden Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen steunen het toerisme in eigen stad. 62 procent is van oordeel dat de voordelen van toerisme nog altijd ruimschoots opwegen tegen de nadelen en 77 procent vindt dat hun stad zeker een toeristische bestemming moet blijven. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een grootschalig onderzoek bij 5.000 bewoners van de Vlaamse kunststeden, uitgevoerd door de steden zelf en door Toerisme Vlaanderen. Toch blijft de coronapandemie niet zonder gevolgen voor de manier waarop bewoners naar het toerisme in eigen stad kijken, want tijdens het vorige onderzoek (2019) lagen al deze cijfers nog enkele procenten hoger. Op het vlak van fierheid zijn de resultaten dan weer vergelijkbaar met die van 2019, en in vergelijking met het vorige onderzoek hebben almaar meer bewoners de indruk dat hun verzuchtingen gehoord worden door het beleid.  

Het Leuvens onderzoeksbureau iVOX voerde op vraag van de toerismediensten van Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen en van Toerisme Vlaanderen een online bevraging uit bij de bewoners van de Vlaamse kunststeden. In 2017 en 2019 waren er al gelijkaardige bevragingen. In 2021 werden de antwoorden verzameld van 5.379 bewoners, ouder dan 18 jaar en representatief naar geslacht, opleiding, leeftijd en deelgemeente/wijk. Het veldwerk gebeurde van juni tot oktober 2021, een periode met respectievelijk veel, minder en terug iets meer restricties door corona.

Steun aan toerisme                                                                                                             
De bewoners van onze Vlaamse Kunststeden staan duidelijk positief ten opzichte van het toerisme in hun stad. 70 procent van de bewoners is het toerisme in de eigen stad zeer genegen, al is dit wel een daling met 6 procent ten opzichte van de vorige bevraging in 2019. Ruim 20 procent neemt een neutrale houding aan en 9 procent steunt het toerisme in eigen stad niet. 62 procent is van oordeel dat de voordelen van toerisme ruimschoots opwegen tegen de nadelen, in 2019 was dat nog 67 procent. 77 procent van de bewoners vindt dat hun stad een toeristische bestemming moet blijven. In 2019 was dat nog 84 procent.

Fierheid
74 procent van de bewoners geeft aan fier te zijn op de eigen stad dankzij toerisme, een cijfer dat zo goed als identiek is ten opzichte van de bevragingen in 2017 en 2019. 4 op de 10 bewoners vinden dat mensen in de stad meer verbonden zijn met elkaar door toerisme. Dat is hetzelfde resultaat dan in 2019, maar wel een stijging met 10 procent ten opzichte van de bevraging van 2017. 44 procent van de ondervraagden gaat ermee akkoord dat toerisme het begrip voor andere mensen bevordert. Bovendien stijgt ook het gevoel bij de bewoners dat ze gehoord worden door het beleid, zowel op het vlak van het kunnen formuleren van bezorgdheden als op het vlak van ideeën over toeristische ontwikkeling. In 2019 voelde 20 procent van de bewoners zich gehoord door de beleidsmakers, in 2021 was dat 25 procent.

Kritische noot
In het onderzoek geeft 30 procent van de bewoners aan dat ze sinds de coronacrisis veel meer toerist in eigen stad zijn geweest. 18 procent zegt dat ze door de coronacrisis ook meer het gevoel hebben iets negatiever te staan ten opzichte van het toerisme in eigen stad. Deze kritische blik vertaalt zich naar de algemene kijk op het toerisme en naar de resultaten van het onderzoek met betrekking tot de impact van het toerisme op de levenskwaliteit van de stad. 23 procent van de bewoners zegt overlast te ervaren door toerisme, in 2019 was dat nog 17 procent. Als er overlast ervaren wordt, is algemene drukte de grootste boosdoener. Dit percentage is vergelijkbaar met 2019 wat opmerkelijk is omdat het absolute aantal toeristen tussen 2019 en 2021 door corona sterk gedaald is. Ook de wens naar meer of minder bezoekers in de toekomst evolueert in dezelfde richting. 77 procent van de bewoners willen dat hun stad een toeristische bestemming blijft, maar dit betekent niet dat ze daarom ook almaar meer toeristen willen. De helft van de bewoners ziet nog wel ruimte voor groei bij de individuele verblijfstoeristen maar groepstoeristen en dagtoeristen ziet slechts een minderheid nog graag toenemen.  

Leuven
De resultaten voor Leuven volgen de algemene, bovenvermelde lijnen die uit dit onderzoek naar voor komen. "We merken dat de bewoner van Leuven op eenzelfde manier naar toerisme in zijn stad kijkt als de bewoners van onze collega-kunststeden. Wij zijn uiteraard blij dat Leuvenaars fiere ambassadeurs van hun stad blijven, dat zij het toerisme in Leuven ondersteunen en er samen met ons aan willen verder bouwen", zegt Leuvens schepen van toerisme Denise Vandevoort. "We zijn ervan overtuigd dat we met de strategie van Visit Leuven de juiste weg zijn ingeslagen en zullen er samen met toeristische ondernemers, partners én met bewoners alles aan doen om Leuven verder op de kaart te zetten als aantrekkelijke citytrip bestemming, in binnen- en buitenland."

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]