Volgende stap voor broodnodige facelift centrum Heverlee

Heverlee mist een mooie kern. Daarom wil de stad het centrum van Heverlee in een nieuw kleedje steken. Dit najaar kon de Heverleenaar alvast zijn stem laten horen tijdens enkele participatiemomenten. Die leverden een schat aan informatie en tal van verfrissende ideeën op. Al die ideeën worden grondig onderzocht en vastgelegd in een projectdefinitie. “Die projectdefinitie is het vertrekpunt van de studie. Samen met het Team Vlaams Bouwmeester gaan we op zoek naar een geschikt ontwerpteam om deze complexe studie uit te voeren,” aldus Carl Devlies, schepen van ruimtelijke ordening.

De deelgemeente Heverlee bestaat uit een lappendeken van verschillende wijken en plekken met elk hun eigen karakteristieken en dynamiek. De stad wil het centrale gedeelte van Heverlee uitwerken als het ‘centrum van Heverlee’. Het gaat dan om de handelszaken langs de Naamsesteenweg, het Van Arenbergplein, de Sint-Lambertuskerk, het deelgemeentehuis en de zone errond en de huidige parking van OHL. Die plaatsen moeten beter met elkaar verbonden worden en een nieuwe inrichting en functie krijgen, zonder dat de eigenheid ervan verloren gaat. “Eindelijk kunnen we het mooie, groenglooiende Heverlee het elan geven dat het verdient,” maakt schepen Carl Devlies zich sterk.

‘Heverly Hills Square’?
In de loop van september en oktober organiseerde de stad enkele participatiemomenten voor de inwoners van en verenigingen van de omgeving van Sint-Lambertus en de K. Mercierlaan in het deelgemeentehuis van Heverlee. Zij lanceerden voorstellen en uitten hun bezorgdheid over de woonkern van Heverlee. Verschillende thema’s kwamen aan bod, zoals toegankelijkheid en mobiliteit, parkeerdruk, de inrichting van het Sint-Lambertusplein, de erfgoedwaarde van diverse gebouwen, ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen …

“Eerst en vooral heeft het plein aan de Sint-Lambertuskerk eigenlijk geen naam,” vervolgt Devlies. “Waarom geen wedstrijd uitschrijven en de bevolking zelf laten kiezen? Al klinkt ‘Heverly Hills Square’ misschien iets te mondain en Amerikaans. De succesvolle zondagsmarkt willen de mensen graag behouden, maar dan wel in een pak groenere en modernere setting mét respect voor het erfgoed. Zo zal het standbeeld een centrale plek krijgen. Met een ‘buurtbar’ kan het vroegere deelgemeentehuis een hedendaagse invulling krijgen en wordt het plein een ware ontmoetingsplek voor een buurtbabbel. Ook zou er best sanitair voor spelende kinderen en andere bezoekers komen. En waarom geen naadloze aansluiting bij het groene Arenbergpark? Als de budgetten en de onderzoeken het toelaten, is er misschien wel ruimte voor een ondergrondse parking. Verder willen we het autoverkeer, de parkeerdruk en de fietsinfrastructuur verbeteren. Een ontsluiting naar de fietssnelwegen, een centrale fietsstalling, hobbyruimtes … het kan allemaal onderzocht worden!”

Vlaams Bouwmeester
Maar eerst moet er een projectdefinitie zijn, waarin de opdracht omschreven wordt voor het ontwerpteam. Daar is de stad Leuven nu mee bezig. Hiervoor doen we beroep op de informatie die de participatiemomenten opleverden en de bepalingen die zijn opgenomen in het nieuwe Ruimtelijke Structuurplan Leuven. Daarin is beschreven dat de aanwezigheid van een multifunctioneel centrum een troef is voor Heverlee en dat dit verder wordt uitgewerkt met focus op de handelaars langs de Naamsesteenweg en gemeenschapsvoorzieningen in de omgeving van de Sint-Lambertuskerk. Ook zegt het structuurplan dat de verbinding tussen Heverlee en de Dijlevallei/Arenbergpark moet verbeterd worden. De huidige trap tussen de achterkant van het deelgemeentehuis en de Kardinaal Mercierlaan is zeer nuttig, maar onvoldoende toegankelijk voor fietsers, anders-mobielen, kinderwagens. Daarnaast besliste het college van burgemeester en schepenen in de loop van 2017 om de parkeerinfrastructuur rond OHL op structurele wijze aan te pakken. Dit zal eveneens deel uitmaken van de studie.

“Na de projectdefinitie is het tijd voor een nieuwe stap: het zoeken van een goed ontwerpteam met de juiste capaciteiten om deze complexe opdracht te vervullen,” zegt Devlies. “Daarvoor doen we een beroep op de expertise van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Als dat rond is kan het ontwerpteam overgaan tot de opmaak van de structuurschets en vervolgens de Masterplannen,” besluit Devlies.
 

 

 

 

 

 

Contacteer ons
Carl Devlies schepen van financiën en ruimtelijke ordening, Stad Leuven
Sabine Weynants ruimtelijk planner
Carl Devlies schepen van financiën en ruimtelijke ordening, Stad Leuven
Sabine Weynants ruimtelijk planner
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven