Wederom kerngezonde stadsfinanciën voor het jaar 2019

Rekeningoverschot mooie basis voor toekomstige investeringen

De jaarrekening 2019 van de Stad Leuven is afgerond en wordt op maandag 27/04/2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het is de eerste jaarrekening van het nieuwe college dat van start ging op 2 januari 2019. “We investeerden stevig in ons openbaar domein – meer fietspaden, slimme stap- en trapverbindingen, de heraanleg van straten – en in ons stadspatrimonium,” aldus schepen van financiën Carl Devlies.

Overschot
“Het college is tevreden een positieve rekening te kunnen voorleggen met een overschot van 33,8 miljoen euro in de exploitatierekening. Op de rekeningen van de stad stond op 31/12/2019 een bedrag van 39,4 miljoen euro,” zegt schepen Devlies. “De investeringen in het jaar 2019 beliepen 45,7 miljoen euro.” De verdeling en het detail van de investeringsuitgaven vindt u als bijlage.

Aandacht openbaar domein en stadspatrimonium
Bij analyse van deze cijfers springt onder meer de aandacht voor het openbaar domein in het oog. “Vooral voor fietsers was het een belangrijk investeringsjaar met enkele mijlpalen, zoals de fietstunnel onder de Tiensesteenweg (2,8 miljoen euro), de langverwachte fietsverbindingsspiraal over het station die Leuven met Kessel-Lo verbindt (0,59 miljoen euro) en buitengewoon onderhoud van verschillende fietspaden (1,6 miljoen euro). In voetpaden investeerden we 0,87 miljoen euro, daar bovenop komt nog de heraanleg van voetpaden in een tiental vernieuwde straten, opgesomd in de bijlage. Ook de aanleg van het Park Belle Vue werd gefinaliseerd (0,68 miljoen euro).” “Het afgelopen jaar was ook een belangrijk jaar voor het onroerend erfgoed met onder meer een cruciale restauratiefase voor de Abdij van Park; de afronding van de opzienbarende restauratie van de Sint-Pieterskerk en de stabilisatie van de Sint-Jacobskerk,” vervolgt schepen Devlies. “2019 kenmerkt zich ook door een uitbreiding van ons stadspatrimonium met onder meer de Scheutgebouwen en het omliggende park, de vijvers van Bellefroid, het terrein aan de Brusselsestraat voor de podiumkunstenzaal en de overname en de overname van het openbaar domein van de Centrale Werkplaatsen.”

Ruimte voor investeringen met positieve autofinancieringsmarge
Om al deze investeringen te financieren werden er voor 5 miljoen euro nieuwe leningen aangegaan. Tegelijkertijd loste de stad in 2019 voor 10,9 miljoen euro aan leningen af, waardoor de globale stadsschuld daalde van 110,9 euro naar 104,9 miljoen euro. Of 1032 euro per inwoner, ruim onder het Vlaamse gemiddelde. Vermits ook balansmatig het netto actief steeg van 521 naar 539 miljoen euro, kan gesteld worden dat het netto actief ongeveer 5000 euro per inwoner beloopt. De autofinancieringsmarge, of het bedrag dat na volledige afrekening van alle cijfers 2019 overblijft voor de financiering van toekomstige projecten, beloopt 28,3 miljoen euro. Dit bedrag geeft ruimte om in de komende jaren onze investeringen te financieren en andere bijkomende noden, bijvoorbeeld ingevolge corona, op te vangen.

Corona
Traditioneel vindt er in de maand april een grondige herziening van het meerjarenbudget plaats, samen met een debat in de gemeenteraad gespreid over twee dagen. Afhankelijk van de duurtijd van de coronamaatregelen verschuift de aanpassing aan het meerjarenbudget en het bijhorende tweedagendebat naar de gemeenteraad van eind juni (onder voorbehoud, desnoods gemeenteraad augustus). Dit zal ons toelaten om een goede inschatting te maken van de effecten van de crisis op onze meerjarenbudgetten en ook om de steunmaatregelen voor onze sectoren, die we later zullen nemen, juist in kaart te brengen.

Contacteer ons
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven