Weinig leerlingen in de opvang van Leuvense scholen: richtlijnen goed opgevolgd

Sinds vandaag zijn de lesactiviteiten op scholen opgeschort. Elke school voorziet wel opvang voor kinderen waarvoor de ouders in de gezondheidszorg of in de essentiële sectoren werken of wanneer de ouders geen andere mogelijkheid hebben dan opvang bij de grootouders. Uit de aanwezigheidscijfers van de Leuvense scholen blijkt dat de meeste ouders een alternatief voor de schoolse opvang gevonden hebben.

De Leuvense scholieren en hun ouders volgen de richtlijnen goed op, zo blijkt uit de aanwezigheidscijfers van de Leuvense scholen. In het kleuteronderwijs was 7 procent van de kinderen in de opvang. In het lager onderwijs ging het om 3 procent. Voor het secundair onderwijs was slechts 0,16 procent van de leerlingen op school aanwezig. Het grootste deel van de aanwezige kinderen hebben ouders in de zorg of een andere essentiële sector, of hadden geen alternatief voor grootouders.

“Dat ouders hun kinderen zo veel mogelijk thuis opvangen, is cruciaal voor de algemene gezondheid en voor de zorginstellingen. Ik ben tevreden dat de richtlijnen in Leuven goed opgevolgd worden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

“Het is erg knap hoe snel de scholen zich georganiseerd hebben om deze ochtend kinderen op te vangen. Vandaag was de opkomst beperkt, maar de scholen en de medewerkers van Kinderkuren blijven klaar staan voor de kinderen van ouders met opvangproblemen”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera. “De samenwerking met en tussen de Leuvense scholen verloopt heel vlot, waarvoor ik iedereen graag wil bedanken. Op die manier kunnen we snel reageren en de scholen goed ondersteunen. De komende dagen en weken blijven we overleggen met de onderwijssector en houden we de vinger aan de pols.”

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven