Werken aan de aansluiting fietsspiraal hervatten vanaf 23 april

De werken aan de aansluiting van de fietsspiraal hervatten vanaf dinsdag 23 april. Er ontbreekt nog een tussenstuk dat uitgeeft op het hellend vlak aan het oude seinhuis. "De NMBS heeft nu een aannemer gevonden die deze missing link verder afwerkt. De vorige aannemer ging failliet waardoor de werken een tijd stil lagen. De stad verwacht de fietsspiraal na de zomer in gebruik te kunnen nemen. Dan wordt de langverwachte fiets- en voetgangersverbinding over de sporen tussen Kessel-Lo en Leuven eindelijk een feit", zegt schepen Dirk Vansina. Daarna zijn er nog werken aan het seinhuis zelf, maar die vormen geen hinder voor het gebruik van de fietsspiraal.

Hinder op het Martelarenplein

Vanaf 24 april 21 uur tot 26 april 21 uur is er hinder op het Martelarenplein. Er is dan geen doorgang mogelijk voor voetgangers tussen het seinhuis en het stationsgebouw. Alle bussen die normaal over het Martelarenplein rijden, worden omgeleid. De aannemer plaatst op die dagen de trap naast de fietsspiraal die de verbinding maakt naar de voetgangersbrug over de sporen en het Martelarenplein.

Na het plaatsen van de trap worden de resterende werken rond het seinhuis uitgevoerd zoals de inrichting van de sanitaire en technische ruimtes. Gedurende deze werken is er voor voetgangers altijd een doorgang mogelijk naar de sporen.

Vlotte fiets- en voetgangersverbinding

Wanneer ze klaar is, zorgt de fietsspiraal voor een vlotte fiets- en voetgangersverbinding tussen de Martelarenlaan in Kessel-Lo en het stadscentrum. Met een gemiddelde helling van 4 procent, een lengte van 145 meter en breedte van 3,5 meter overwint ze een hoogteverschil van bijna 6 meter. Door de zachte hellingsgraad kunnen niet alleen (bak)fietsen vlot naar boven, maar ook mensen met een rolstoel.

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Valerie Philippaerts ir. architect, afdelingshoofd studiedienst weg- en waterbeheer
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Valerie Philippaerts ir. architect, afdelingshoofd studiedienst weg- en waterbeheer
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven