Werken Bondgenotenlaan afgerond

De werken aan het wegdek in de Bondgenotenlaan zijn klaar. De bushaltes werden aangepast en toegankelijker gemaakt en de straat kreeg een stevigere fundering en een nieuwe asfaltlaag.

Doorwerken
Ondanks de noodzakelijke federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, kon de aannemer verdergaan met de werken. Hij hield hierbij nadrukkelijk rekening met de regels rond social distancing.

De werken in het eerste deel van de straat, tussen het Martelarenplein en Justus Lipsius, waren al klaar sinds begin maart. Dankzij de inspanningen van de laatste dagen kon de aannemer de rest van de werken perfect binnen de vooropgestelde planning afronden.

“Ik ben bijzonder opgelucht dat de aannemer de werken in de Bondgenotenlaan heeft kunnen afronden in deze moeilijke tijden”, zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina. “Zo bleef de hinder beperkt in tijd en is deze grote werfzone achter de rug. De Bondgenotenlaan kan opnieuw gebruikt worden door alle weggebruikers, al zal de gezellige drukte nog even op zich moeten laten wachten. We hopen samen met de handelaars dat het Leuvense stadscentrum binnenkort weer kan opleven.”

Bussen
De bussen van De Lijn volgden tijdens de werken een omleiding. Vanaf zaterdag 28 maart rijden de bussen weer via hun normale route door de Bondgenotenlaan.

Fietssuggestiestroken komen terug
Als alles volgens plan verloopt, brengt de stad eind mei of begin juni opnieuw fietssuggestiestroken aan in de Bondgenotenlaan. Die verdwenen tijdelijk door de vernieuwing van het asfalt. Voor een goede kwaliteit van de stroken, is het belangrijk dat ze pas enkele weken na de vernieuwing van het asfalt aangebracht worden. Uiteraard is deze timing afhankelijk van eventuele bijkomende of verlengde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen.
 

 

Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven