Werken tijdelijke invulling Hogeschoolplein starten op 27 april

Rond het Leuvense Hogeschoolplein liggen heel wat 19de en 20ste-eeuwse neoclassicistische burgerhuizen die vooral in privéhanden zijn. De komende jaren zijn er veel renovatiewerken gepland, onder andere aan het Pauscollege. “Het Hogeschoolplein ligt centraal in Leuven maar heeft wat van zijn glans verloren. We willen niet wachten tot de renovatiewerken klaar zijn om er opnieuw een aangename plek van te maken. Daarom geven we het plein nu al tijdelijk een nieuwe look”, zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina. In afwachting van een volledige heraanleg komt er een tijdelijke invulling van het Hogeschoolplein. De werken starten volgende maandag, 27 april, en duren wellicht tot midden juni 2020.

Met de tijdelijke invulling wil de stad de pleinfunctie accentueren en de rijke geschiedenis van het Hogeschoolplein doen herleven. Houten zitmuurtjes op het plein zullen de contouren van de oude collegemuren opnieuw zichtbaar maken en tegelijk uitnodigen tot rust en ontmoeting. Ze krijgen ook een lasergravure die verwijst naar één van de zeven ‘vrije kunsten’ (zeven vakken die deel uitmaakten van het studieprogramma in antieke en middeleeuwse Europese scholen en universiteiten bijvoorbeeld grammatica, geometrie en astronomie) en een bijhorende spelactiviteit.

“Het ontwerp combineert geschiedenis met spel”, legt Dirk Vansina uit. “Er wonen veel jonge gezinnen in de stad maar er is in het centrum weinig ruimte om speelelementen te plaatsen. Daarom grijpen we nu de kans om een ruimte te creëren, midden in de stad waar kinderen kunnen springen, tuimelen en zich verstoppen. We hopen dat de kinderen zich daar spoedig zullen kunnen amuseren na de geleidelijk afbouw van de coronamaatregelen.”

Op het plein komen ook twee informatiepanelen die de rijke geschiedenis van het Hogeschoolplein met zijn authentieke gevels en voormalige colleges belichten. In de 19e eeuw werden de pedagogie ‘Het Varcken’ en het Standonckcollege afgebroken. Zo ontstond het Hogeschoolplein zoals we het vandaag kennen met in het centrum een grasveld omringd door bomen.

Met de heraanleg verdwijnt de verharding rond de bomen en breidt het grasveld uit tot tegen de straat. Dat blijft ook zo na definitieve heraanleg. Op het gras komt nieuwe beplanting rond het standbeeld. Er blijft ook plaats voor de tijdelijke kiosk voor de evenementen.  

Aan de kant van het Pauscollege en aan de Muntstraat (naast de huidige parkeerplaatsen voor personen met een handicap) komen extra fietsenstallingen voor ongeveer 70 fietsen.

Timing werken
De werken aan de tijdelijke invulling beginnen op maandag 27 april en duren vermoedelijk tot midden juni van dit jaar. De werken gebeuren voornamelijk op het centrale grasplein zelf.

Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven