Werken voor fietstunnel en fietsstraat aan kruispunten rond Martelarenlaan en Tiensesteenweg van start

Over enkele weken gaan ingrijpende werken aan twee kruispunten aan de Martelarenlaan van start. Zowel aan het kruispunt met Koning Albertlaan als het kruispunt met de Tiensesteenweg zal de weg daarvoor enige tijd afgesloten worden.  De werken zijn nodig om de fietsstraat en het Park Belle Vue af te werken en de bouw van de fietstunnel onder de Tiensesteenweg voor te bereiden.

Na het aanleggen van de Spoordijk, de nieuwe weg voor doorgaand verkeer langs de sporen, zijn de werken om van de Martelarenlaan een autoluwe fietsstraat te maken bijna op hun eind. Het sluitstuk van die grote werf, aan het kruispunt met de Koning Albertlaan, start op dinsdag 31 juli. “De aannemer begint dan aan de installatie van een grote rioolcollector, die het afvalwater uit de gescheiden rioleringen opvangt en naar een waterzuiveringsstation leidt”, zegt schepen van openbare werken Dirk Robbeets. “Dat duurt ongeveer een maand. Daarna wordt de fietsstraat afgewerkt, dat moet eind september klaar zijn.”

De fietsstraat sluit aan op de fietstunnel onder de Tiensesteenweg die er binnenkort aangelegd wordt en loopt verder door tot aan de Adjudant Harboortstraat. “Die tunnel zal het voor fietsers veiliger maken, omdat ze de Tiensesteenweg niet meer moeten oversteken”, aldus Robbeets. “Daarvoor moeten er voorbereidende rioleringswerken gebeuren en moeten we de Tiensesteenweg richting Leuven  afsluiten van maandag 6 augustus tot zondag 2 september.” De tunnel ligt op de fietssnelweg Leuven-Tienen en verbindt Kessel-Lo met Heverlee. De stad Leuven krijgt er subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Vlaanderen voor.

De werken aan de twee kruispunten hebben enkele gevolgen voor het verkeer. Het stadsbestuur kiest er bewust voor om de werken grotendeels in de vakantieperiode uit te voeren. Er is dan immers minder pendelverkeer. Voor autoverkeer, fietsers en busverkeer zijn er omleidingsroutes voorzien (zie linken hieronder). Voetgangers kunnen de werken via het voetpad passeren.

De komende weken worden de werken breed aangekondigd via de stadskanalen (LVN, sociale media, website), advertenties, ROB tv, mailings en nieuwsbrieven in de omgeving. Alle Leuvenaars die tussen de Naamse- en Diestsesteenweg wonen krijgen eind juli een flyer in de bus en ook de bedrijven.

Contacteer ons
Dirk Robbeets schepen van openbare werken, Stad Leuven
dienst communicatie stadsvernieuwing
Dirk Robbeets schepen van openbare werken, Stad Leuven
dienst communicatie stadsvernieuwing
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven