Werken voor fietstunnel onder Tiensesteenweg en fietspad langs spoor starten op 21 januari

Op 21 januari beginnen de voorbereidende werken aan de fietstunnel onder de Tiensesteenweg en het nieuwe fietspad in de spoorwegberm achter de tuinen van de Adjudant Harboortstraat. De tunnel en het fietspad verbeteren de bereikbaarheid tussen Kessel-Lo en Heverlee en vormen een belangrijk onderdeel van de fietssnelweg Leuven-Tienen.

Mogelijke hinder op Tiensesteenweg
Van 21 tot en met 28 januari voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit ter hoogte van de Martelarenlaan. Autoverkeer  richting Tienen kan gebruik maken van twee tijdelijke rijstroken. Richting Leuven en de Spoordijk is er slechts één rijstrook beschikbaar. Deze situatie zal zich nog een paar keer herhalen in 2019.

Fietsbrug Tivoli afgesloten
Vanaf 28 januari tot en met 1 juli is de fietsbrug over de sporen tussen de Adjudant Harboortstraat en de Tivolistraat afgesloten voor fietsers en voetgangers. Er wordt dan gewerkt aan het bruggenhoofd aan de zijde van de Adjudant Harboortstraat en de rest van het nieuwe fietspad.

Zolang de werken duren moeten fietsers en voetgangers een omleiding volgen. Fietsers naar Leuven dienen de Tiensesteenweg over te steken aan het zebrapad aan de Adjudant Harboortstraat. Fietsers richting Tienen kunnen gebruik maken van de Tiensesteenweg en rechts afslaan, de Adjudant Harboortstraat in. Na afloop van de werken zullen ze via de fietstunnel de steenweg ondergronds kruisen. Fietsen tussen Kessel-Lo en Heverlee wordt zo een pak veiliger.

Gewijzigde verkeersituatie voor het inrijden van de Koning Albertlaan
Van 28 januari tot en met 15 maart plaatst de aannemer steunpalen ter hoogte van de Koning Albertlaan. De verkeersituatie wordt tijdelijk aangepast. Dit kan hinder veroorzaken voor autoverkeer dat de Koning Albertlaan wil inrijden.

De Lijn onderzoekt momenteel of bussen de werfzone kunnen passeren. Ze proberen de bestaande dienstregeling zoveel mogelijk te behouden en communiceren zelf in geval van wijzigingen of omleidingen. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder: de Martelarenlaan blijft vrij.

Een pak veiliger verkeer en een betere bereikbaarheid
“De stad beseft dat de werken voor heel wat hinder zorgen,” aldus schepen van openbare werken Dirk Vansina. “We bijten door de zure appel heen om daarna te genieten van een vlotte en veilige fietstunnel onder de Tiensesteenweg. Voetgangers en fietsers kunnen zo de steenweg oversteken zonder auto’s te kruisen.”

“Bovendien verbeteren de tunnel en het fietspad de bereikbaarheid tussen Kessel-Lo en Heverlee en vormen ze een belangrijk onderdeel van de fietssnelweg Leuven – Tienen,” vult schepen van mobiliteit David Dessers aan. “We zullen de komende maanden inwoners en voorbijgangers zo goed mogelijk informeren via verschillende kanalen zodat de tijdelijke verkeerssituatie duidelijk is voor alle weggebruikers.”

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie
communicatie stadsvernieuwing
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie
communicatie stadsvernieuwing
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven