Werken voor meer fietsenstallingen aan station starten in mei

Het tekort aan fietsenstallingen aan het station is al jaren een doorn in het oog. “De vorige legislatuur maakten we een aantal afspraken met de NMBS”, zegt Carl Devlies, schepen van ruimtelijke ordening. “Zo ruimden verschillende parkeerplaatsen in parking De Bond tijdelijk plaats voor een fietsenstalling, op voorwaarde dat de NMBS op termijn een nieuwe fietsparking onder het Martelarenplein zou realiseren. De bouw van deze fietsenstalling is nu goedgekeurd en de nutswerken starten alvast in mei. En ook in de afwerking van de fietsspiraal zit er weer beweging.”

Het station van Leuven behoort tot de topstations van ons land wat het aantal reizigers betreft. Die reizigers verplaatsen zich ook steeds vaker met de fiets. Ondanks de vele fietsenstallingen in de onmiddellijke omgeving van het station blijft het tekort nijpend. Daarvoor werkte de stad met de NMBS een korte- en langetermijnplanning uit.

Kortetermijnmaatregelen
“In 2015 startten we een actieprogramma om het tekort aan fietsenstallingen weg te werken”, legt Devlies uit. “Naast de bestaande capaciteit van 5.358 plaatsen voerde de NMBS een aantal kortetermijnmaatregelen uit. Perron 13 en een braakliggend perceel aan de IJzerenwegstraat werden ingericht voor 680 bijkomende fietsen, in parking De Bond transformeerden 28 autostaanplaatsen tijdelijk in een betalende fietsenstalling van 583 plaatsen. Tot slot breidde de voormalige betalende fietsenstalling uit met 400 extra plaatsen door de installatie van dubbelhoge rekken.

Gloednieuwe fietsenstalling
In ruil voor de tijdelijke inbeslagname van de 28 autostaanplaatsen zou de NMBS op termijn een ondergrondse fietsenstalling creëren met bijna 4000 plaatsen onder het Martelarenplein, die aansluit op parking De Bond. Eind 2016 verwierf de NMBS al een stedenbouwkundige vergunning voor dit project. Ook moesten er afspraken gemaakt worden tussen de NMBS, Cogos, de uitbater van de parking, en de stad, die eigenaar is van de parking. Die afspraken zijn nu rond en worden maandag 25 februari goedgekeurd op de gemeenteraad. De nutswerken starten in mei. Aansluitend begint de aannemer dan met de bouw van de eigenlijke fietsenstalling. 

Fietsgeleidingssysteem
Met de fiets zal de fietsenstalling bereikbaar zijn vanaf het Martelarenplein, langs een nieuw te bouwen luie trap over een gedeelte van de huidige trapconstructie. Bijkomend wordt er een nieuwe trap gerealiseerd op het Martelarenplein. Zo krijgt de fietsparking een bijkomende uitgang richting het stadskantoor en de passerelle over de sporen. “Ook wordt er werk gemaakt van een fietsgeleidingssysteem”, voegt Devlies toe. “Zo kunnen fietsers snel zien of er al dan niet plaats is in de fietsenstallingen.”

Fietsspiraal
En er is nog meer goed nieuws. De werken aan de aansluiting van de fietsspiraal kunnen opnieuw hervat worden. Er ontbrak nog een tussenstuk dat uitgeeft op het hellend vlak aan het oude seinhuis. Door de failliete aannemer kon deze missing link niet afgewerkt worden. Er is ondertussen een nieuw bestek uitgeschreven dat maandag 25 februari op de gemeenteraad wordt goedgekeurd. Vrijdag 1 maart zal de nieuwe aannemer gegund worden. We verwachten dat we na de zomervakantie de fietsspiraal in gebruik kunnen nemen.

 

Contacteer ons
Carl Devlies schepen financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Veronique Charlier ingenieur-directeur ruimtelijk ontwikkeling, stad Leuven
Carl Devlies schepen financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Veronique Charlier ingenieur-directeur ruimtelijk ontwikkeling, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven