Werven in Leuven worden duidelijker en veiliger voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers

Stad Leuven wil de hinder voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers bij werven beperken en werfomgevingen verkeersveiliger maken. Hiertoe hebben de stad en de politie een protocol opgesteld, in samenwerking met de Adviesraad Toegankelijkheid en de Fietsersbond. Dat protocol bevat duidelijke richtlijnen voor aannemers en bouwheren die de vlotte doorgang van voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers moeten verzekeren en de verkeersveiligheid verhogen.

“Werven veroorzaken vaak verkeershinder, in het bijzonder voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers. Soms zijn er obstakels zoals kabels en hoge boordstenen, is er onvoldoende ruimte of is de signalisatie niet duidelijk voor blinde of slechtziende voorbijgangers. Dit leidt af en toe tot onveilige verkeerssituaties”, vertelt schepen van mobiliteit David Dessers. “We willen dat er in de buurt van werven duidelijke, toegankelijke en veilige routes zijn voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers. Daarom hebben we samen met de politie, de Fietsersbond en de Adviesraad Toegankelijkheid een protocol opgesteld. Dit protocol bevat concrete richtlijnen voor een veilige werfinrichting voor voetgangers en fietsers. We willen er zo voor zorgen dat fietsers en voetgangers veiliger langs werken kunnen passeren, want de veiligheid tijdens werken primeert.” Het protocol zal voortaan deel uitmaken van de vergunning voor de uitvoering van de werken.

“Wegenwerken waar geen of niet de juiste signalisatie gebruikt wordt, zijn een bron van ergernis voor vele weggebruikers. Voor sommigen, denk maar aan rolstoelgebruikers of slechtzienden kan het zelfs gevaarlijk zijn. Met dit protocol willen we hier een halt aan toeroepen. Samen met alle partners werken wij actief aan een verkeersveilig en verkeersleefbaar Leuven”, vult politiewoordvoerder Marc Vranckx aan.

Communicatie met aannemers en bouwheren
In het protocol staan drie pijlers centraal. “In eerste instantie zullen stad en politie aannemers en bouwheren informeren over het protocol en de te volgen richtlijnen”, legt Dirk Vansina, schepen van openbare werken uit. “De minder-hindercoördinator is hiervoor het aanspreekpunt en zal samen met de politie, aannemers en bouwheren zoeken naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers, vermeden worden.” De minder-hindercoördinator zal aannemers en bouwheren ook adviseren over de vereiste kwaliteit van de fiets- en voetgangersvoorzieningen. “Zo verhogen we in Leuven de veiligheid van zowel voetgangers als fietsers”, aldus schepen Vansina.

Veilige doorgang voor voetgangers en fietsers
Werven nemen regelmatig een deel van het voet- of fietspad in. Voortaan zullen aannemers en bouwheren moeten zorgen voor een veilige doorgang voor voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers en veilige corridors waar ze kunnen oversteken. Enkel indien de veiligheid niet kan gegarandeerd worden en de voet- en fietspaden niet gebruikt kunnen worden of te smal worden, mogen voetgangers en fietsers nog omgeleid worden. 

Werken van korte duur
Sommige werken zijn van korte duur, denk aan snoeiwerken of werken die hoogdringend moeten uitgevoerd worden. Bij zulke werken zal er minstens duidelijke signalisatie geplaatst moeten worden zodat het voor voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers duidelijk is wat er van hen verwacht wordt. Aan de verantwoordelijke van de werken zal ook steeds gevraagd worden om te proberen een tijdelijk voet- en fietspad te voorzien zodat voetgangers en fietsers zich veilig kunnen blijven verplaatsen en er een vlotte doorgang voor mensen met een beperking gegarandeerd wordt.

Stad en politie zullen in eerste instantie in dialoog gaan met aannemers en bouwheren en hen zo goed mogelijk informeren. Op termijn kan er bij niet-naleving geverbaliseerd worden of kan de vergunning ingetrokken worden.

 

Contacteer ons
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Ann Vanhove minder- hindercoördinator
Marc Vranckx perswoordvoerder Politie Leuven
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Ann Vanhove minder- hindercoördinator
Marc Vranckx perswoordvoerder Politie Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven