Zebrapaden op Bondgenotenlaan zijn afgewerkt

De zebrapaden op de Bondgenotenlaan zijn volledig afgewerkt. Sinds de aanleg van de fietssuggestiestroken op de Bondgenotenlaan, ontbraken enkele strepen. “Dat had een technische reden: we moesten wachten tot de suggestiestroken ‘uitgezweet’ waren, vooraleer we er de zebrapaden mochten op schilderen”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. 

De fietssuggestiestroken werden eind augustus aangebracht in de Bondgenotenlaan. Omdat de granulaten, het materiaal waaruit de stroken gemaakt zijn, minstens een maand moesten uitharden, waren de zebrapaden een tijd onderbroken. “Die wachtperiode is voorbij en de aannemer heeft meteen de ontbrekende strepen aangebracht”, aldus Robbeets.

Ook in de Kapucijnenvoer (tussen de Janseniusstraat en de ring), de Naamsestraat (tussen de Sint-Michielsstraat en de ring), de Jean-Baptiste Van Monsstraat, de Vaartstraat (tussen de J.P. Minckelerstraat en de Havenkant) wordt aan beide zijden van de straat een okerkleurige fietssuggestiestrook van anderhalve meter aangebracht. Op de Havenkant wordt tussen de Vaartstraat en de Schipvaartstraat aan één kant een fietssuggestiestrook aangelegd. De aanleg kost 270.000 euro en zal waar nodig ’s nachts gebeuren, om verkeershinder tot een minimum te beperken.

Contacteer ons
Dirk Robbeets schepen van openbare werken
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg- en waterbeheer
Dirk Robbeets schepen van openbare werken
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg- en waterbeheer
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven