Zo weer samen: Leuvense aanpak corona-exit

Na weken van semi-lockdown is er nu perspectief op een voorzichtige en geleidelijke overgang naar het gewone leven. Stad Leuven bereidt zich al enkele weken grondig voor op de nieuwe fase en werkt een actieplan uit, onder de noemer ‘Zo weer samen’. Preventie, duidelijke communicatie, samenwerking en zorgzaamheid staan hierin centraal.

De stad Leuven neemt al vanaf het begin het voortouw in een strak gecoördineerde aanpak, met ondersteuning van de inwoners en de maatschappelijke sectoren, onder meer door heldere communicatie en informatieverstrekking. Ook nu, bij de verwachte stapsgewijze terugkeer naar een meer ‘normaal’ leven, bereidt de stad zich grondig voor.

Preventie: heropflakkering besmettingen vermijden
Al sinds het begin van de coronacrisis zet stad Leuven in op preventie en persoonlijk beschermingsmateriaal. Op initiatief van de stad  en in nauwe samenwerking met MAAKbar werden er voor zorgverleners en andere mensen met een contactberoep al meer dan 12.000 stoffen mondmaskers gemaakt door vrijwilligers. Voor de bescherming van apothekers, politie, brandweer, huisartsenpraktijken, woonzorgcentra en voor winkels maakten stadsmedewerkers zelf plexiglasschermen op maat. 

Omdat het al even duidelijk was dat mondmaskers dragen op bepaalde plaatsen een grote rol zal spelen voor preventie, voorziet de stad een herbruikbaar stoffen masker voor alle inwoners. “Vanaf begin mei  zullen de eerste mondmaskers voor Leuvenaars ouder dan 12 jaar aan huis geleverd worden. We bereiden ook de aankoop van herbruikbare mondmaskers voor kinderen tussen 6 en 12 jaar voor volgens de federale richtlijnen”, vertelt burgemeester Ridouani. "We werken samen met de scholen, handelsverenigingen, en andere sectoren om ook hun vraag naar beschermingsmateriaal mee te helpen invullen. Omdat de bedrijfscapaciteit voorlopig onvoldoende is  om alle vragen te beantwoorden, werken we momenteel, in overleg met partners, aan verschillende  oplossingen. We zetten alvast de goede samenwerking met MAAKbar en  vrijwilligers verder om aan zoveel mogelijk noden tegemoet te komen”, vertelt burgemeester Ridouani.

Dat mee voorzien naar beschermingsmateriaal stopt niet bij mondmaskers: een team bij de stad ondersteunt al sinds het begin de zorgsector in het vinden van materiaal zoals alcogel, handschoenen, en breidt nu uit naar ontsmettingszuilen, wasbekkens en uitbreiding van wachtplaatsen op het openbaar domein. Ook naar technologische oplossingen voor het ondersteunen van afstand houden, en maximaal aantal mensen in bv. een winkel is al een heel onderzoek gebeurd. De Leuvense creatieve ondernemers en high tech start-ups hebben heel beloftevolle oplossingen ontwikkeld.  

Duidelijke communicatie en informatie
De stad Leuven heeft vanaf het begin duidelijke en meertalige communicatie via tal van kanalen centraal gezet. Naast informatie via de website, nieuwsbrieven en sociale media, startte de stad op 12 maart al met een telefonisch informatiecentrum dat 7 dagen op 7 van 8 tot 20 uur bemand wordt door stadsmedewerkers.

“We werken zoveel mogelijk proactief, om te zorgen dat iedereen goed op de hoogte is en zich gesteund voelt”, vertelt burgemeester Ridouani.

Een taskforce zet aanvullende acties op voor wie het onder deze coronamaatregelen vermoedelijk extra moeilijk heeft. Tientallen medewerkers van stad Leuven, politie Leuven, OCMW Leuven en Zorg Leuven hebben meer dan 5.000 inwoners gericht opgebeld met informatie en de vraag of ze ondersteuning kunnen gebruiken. “Dit wordt geapprecieerd door onze inwoners. We hebben zo al heel gericht hulp kunnen bieden aan mensen die nu extra ondersteuning nodig hebben, om allerlei redenen.” Ook de gemeenschapswachten, jeugdwerkers en buurtwerkers die continu inwoners gericht aanspreken spelen een belangrijke rol bij het informeren en sensibiliseren, en detecteren van noden.

Om de Leuvenaars aan te moedigen de maatregelen vol te houden, communiceert de stad ook in het straatbeeld het belang van de fysieke afstand, onder het motto ‘Even apart, altijd samen’.

Zorgzaamheid : Leuven blijft helpen
Leuven toont zich ook in deze periode van haar warmste kant. Tijdens het weekend van de aankondiging van de eerste reeks strenge maatregelen, het weekend van 14 en 15 maart, werd het platform Leuven Helpt opgericht om iedereen de nodige ondersteuning te bieden. Sindsdien hebben zich meer dan 2.100 vrijwilligers aangemeld voor hulp bij bijvoorbeeld boodschappen, online huiswerkbegeleiding, mondmaskers naaien, of  voor een fijne babbel met iemand die dat kan gebruiken.

“Ik wil nogmaals iedereen bedanken die zich inzet voor anderen, jullie maken het verschil. Ook in de komende periode blijven we op zoek gaan naar helpende handen, bijvoorbeeld om stoffen mondmaskers te stikken. Na de zorgsector kunnen we daarmee nu andere sectoren bij hun heropstart ondersteunen”, vertelt burgemeester Ridouani.

Wie hulp nodig heeft of wil helpen, kan dat nog steeds laten weten via leuven.helpt@leuven.be, www.leuven.be/leuvenhelpt en 0800/16 9 16.

Veel mensen, organisaties en bedrijven zijn financieel getroffen door de coronamaatregelen en maken een moeilijke periode door. “Tegen eind juni komen we met een doordacht pakket aan financiële ondersteuningsmaatregelen”, vertelt burgemeester Ridouani. “Een ambtelijke taskforce is al weken aan de slag om de financiële gevolgen van de coronacrisis te inventariseren en de noden in kaart te brengen. We maken die zoveel mogelijk aanvullend aan de  Europese, federale en Vlaamse maatregelen, zodat er maximaal effect is.” De getroffen sectoren worden hierbij betrokken, en alle gemeenteraadsleden.

Een andere werkgroep buigt zich over tijdelijk ander gebruik van de publieke ruimte. “Fysiek afstand houden zal nog een hele tijd belangrijk blijven. Om dat maximaal mogelijk te maken, bekijken we welke tijdelijke aanpassingen of signalisaties nodig zijn”, vertelt burgemeester Ridouani. “Zeker voor mensen die geen eigen private buitenruimte hebben, maar ook voor ‘beleving’, en een vakantiegevoel in eigen stad, gaan we na hoe het openbaar domein hiervoor in te zetten”, alsnog de burgemeester.

Samenwerking
“Door samen te werken, komen er eruit”, gaat burgemeester Ridouani verder. “Sinds het begin van de coronacrisis werken we actief samen met de zorg- en welzijnssector, het onderwijs, horeca en handel. Dat loopt heel vlot en heeft geleid tot heel wat oplossingen. Denk maar aan het voorrangsbewijs voor zorgpersoneel, het professioneel opgezette schakelzorgcentrum, de meer dan 400 laptops voor Leuvense leerlingen, de gegarandeerde kinderopvang op scholen, het online winkelplatform, enzovoort… Ook de betrokkenheid van de gemeenteraadsleden blijft belangrijk. De voorbije weken hebben we ons uit de slag getrokken tijdens digitale commissievergaderingen en gemeenteraad. "We bekijken, rekening houdend met de geldende federale maatregelen, hoe we vanaf juni het debat opnieuw ten volle kunnen voeren. Een mogelijkheid is het gebruik van de grote vergaderlocaties in het Provinciehuis", zegt burgemeester Ridouani.

 

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Geertrui Vanloo Algemeen directeur
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Geertrui Vanloo Algemeen directeur
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven