Zone 30 breidt uit naar Leuvense deelgemeenten

Het Leuvense stadsbestuur besliste om van maximaal 30 km per uur de regel te maken in heel Leuven, ook in de deelgemeenten. De enige uitzonderingen hierop zijn invalswegen, belangrijke verbindingswegen en de ring. Met deze maatregel wil de stad de verkeersveiligheid verhogen, het sluipverkeer in woonstraten terugdringen en het zo nog aangenamer wonen en leven maken. Vanochtend plaatsten schepen van mobiliteit David Dessers en schepen van openbare werken Dirk Vansina het eerste verkeersbord van de uitgebreide zone 30 in Kessel-Lo. Vanaf februari volgen Wilsele, Heverlee en Wijgmaal.

"Heel wat inwoners en buurtcomités zijn bezorgd over de verkeersveiligheid in hun buurt en zijn al langer vragende partij voor het verlagen van de snelheid. Aan die vraag komen we nu tegemoet", zegt schepen van mobiliteit David Dessers. "Leuven zal een pak verkeersveiliger worden voor alle weggebruikers én bewoners. Heel wat straten in de deelgemeenten zijn woonstraten waar kinderen op straat spelen en er veel gewandeld en gefietst wordt. Het is dus logisch dat we de snelheidsregels aanpassen. Bovendien zal een lagere snelheid het sluipverkeer in woonwijken terugdringen. Deze maatregel zal het verkeer rustiger maken zodat fietsen en stappen aantrekkelijker wordt en er minder geluidsoverlast is", stelt Dessers. "De zone 30 bestaat al geruime tijd in de binnenstad en heeft er een duidelijk positief effect op de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dat effect beogen we ook in de deelgemeenten."

Bewezen positief effect
De positieve impact van de zone 30 op de verkeersveiligheid is bewezen. Dirk Vansina, schepen van openbare werken: “Het terugbrengen van de snelheidslimiet levert een grote veiligheidswinst op en verhoogt de leefkwaliteit.” Het risico op overlijden van een voetganger bij een aanrijding ligt vijf keer lager bij 30 km per uur dan bij 50 km per uur. Het risico op overlijden of ernstige verwondingen voor autobestuurders en -passagiers bedraagt 15% aan 30 km per uur tegenover 45% aan 50 km per uur. “Dankzij de snelheidsbeperking vergroten we bovendien de leefbaarheid van de openbare ruimte omdat de luchtkwaliteit verbetert en de geluidshinder afneemt. Het geluid vermindert met 3 tot 4 decibel”, zegt Dirk Vansina. Studies tonen tenslotte aan dat de invoering van een grote zone 30 niet leidt tot meer files. De doorstroming blijft dezelfde als bij 50 km per uur.

Zone 30 als norm
Heel Leuven wordt één grote zone 30. Nu telt Leuven 167 km aan wegen waar de snelheid begrensd is tot 30 km per uur. Dankzij de uitgebreide zone 30 loopt die afstand op tot 370 km, meer dan een verdubbeling. Op belangrijke verbindingswegen blijft een maximumsnelheid van 50 of 70 km per uur mogelijk, maar enkel op plaatsen waar er een fietspad ligt, bijvoorbeeld op de grote steenwegen en de ring. In Kessel-Lo zijn dat bijvoorbeeld de Diestse- en de Tiensesteenweg en de Eénmeilaan. De maximumsnelheid in woonerven blijft beperkt tot 20 km per u.

Tot hiertoe kende Leuven verschillende snelheidsregels. “Door de grenzen van de bebouwde kom te verplaatsen, is het voor alle weggebruikers duidelijk en overzichtelijk wat de snelheidsregel is. Op die manier is het gemakkelijker om te sensibiliseren en een juiste snelheid af te dwingen. De zone 30 wordt de norm, met enkele uitzonderingen waar dat aangewezen is en veilig kan”, aldus Dessers.

Snelheidsremmende maatregelen
In rechte en brede straten dwingt het straatbeeld geen lage snelheid af. Daarom plaatst de stad tegen de zomer van 2022 tijdelijke verkeersremmers op plekken die een hoge snelheid uitlokken.

Op een later moment vervangt de stad de tijdelijke verkeersremmers door een definitieve inrichting zoals bijvoorbeeld rijbaankussens, wegversmallingen en fietssuggestiestroken. Waar mogelijk legt de stad tegelijkertijd plant- en boomvakken aan.

De politie zal erop toezien dat de maximumsnelheid gerespecteerd wordt.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]