Zwerfvuil en sluikstorten, we hebben er met zijn allen schoon genoeg van

Omdat iedereen recht heeft op een propere omgeving

Van 18 tot 24 september zullen politie, gemeenschapswachten en GAS-ambtenaren van de dienst stadsreiniging extra controles uitvoeren tegen sluikstorten. Deze actie kadert in de Vlaamse handhavingsweek tegen zwerfvuil en sluikstorten. De komende twee weken voert de stad alvast een bewustmakingscampagne waarin overtreders aangesproken worden op hun gedrag. 

Zwerfvuil is in Vlaanderen, ondanks de vele vuilnisbakken, nog steeds een groot probleem.  Het opruimen ervan kost handenvol geld. Met sensibilisering en opruimacties alleen lukt de strijd tegen zwerfvuil niet. Daarom roept Mooimakers (de OVAM, Fost Plus en de VVSG) alle Vlaamse lokale besturen op om extra in te zetten op de handhaving van zwerfvuil en sluikstorten.

Tijdens de derde week van september houden alle bevoegde ambtenaren in Vlaanderen sluikstorters, groot en klein, nauwlettend in de gaten. De bedoeling is om mensen te sensibiliseren en eindelijk komaf te maken met het vele zwerfvuil langs onze wegen.

Acties in Leuven
In Leuven zullen politie, gemeenschapswachten en medewerkers van de dienst stadsreiniging samenwerken en verscherpte controles uitvoeren. Vooral het sluikstorten rond de glasbollen wordt aangepakt. Op enkele plaatsen komt er camerabewaking en politie in burger zal de glasbollenparken extra controleren. Er wordt ook streng opgetreden tegen overlast door hondenpoep en vuilnisvoetbal. Tijdens de handhavingsweek zal er vooral geverbaliseerd worden. De eerste weken van september gaat er veel aandacht naar het sensibiliseren van de burger.

Contacteer ons
Danny Stroobants directeur stadsreiniging
Myriam Fannes schepen van stadsreiniging
Danny Stroobants directeur stadsreiniging
Myriam Fannes schepen van stadsreiniging
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven