Groen licht voor nieuwe campus en park: gemeenteraad keurt definitieve RUP Redingensite goed

KU Leuven wil op haar oude geologiesite in de Redingenstraat een klimaatneutrale stadscampus bouwen voor de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Tegelijkertijd zal de stad Leuven er een duurzaam stadvernieuwingsproject realiseren dat de laatste missing link in het blauwgroene lint van de Dijle in de binnenstad wegwerkt.

“Daarvoor moeten eerst de huidige bouwvoorschriften aangepast worden”, aldus schepen van ruimtelijk beleid Carl Devlies. “Met de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) scheppen we hiervoor een juridisch kader.” Het definitieve RUP werd gisteren, 27 november, goedgekeurd door de gemeenteraad.

Nieuwe universiteitscampus met meer groen
Het projectgebied Redingensite reikt van de geologiesite tot het Koninklijk Atheneum Redingenhof, het Dijlepark en het universiteitsgebouw met parking langs de Schapenstraat. Door deze verruiming kan de nieuwe campusontwikkeling gekoppeld worden aan de uitbreiding van een groen Dijlepark en aan meer beleving langs de Dijle. Het creëert bovendien een betere ruimtelijke invulling, gebundelde parkeeroplossingen en een sterker netwerk voor voetgangers en fietsers. Zo maakt de Redingenstraat deel uit van het ‘Dijlepad’, een bijna conflictvrije route voor langzaam verkeer van de Campus Arenberg, doorheen de binnenstad, tot aan Vaartkom. Om dat alles te kunnen realiseren, moeten de huidige bouwvoorschriften (BPA) aangepast worden. Het zonet goedgekeurde RUP maakt dit mogelijk.

Stappenplan en participatie
Ter voorbereiding van het RUP en de bouw van de campus maakten de stad Leuven en KU Leuven samen met de verschillende partners, waaronder ook de buurt, een masterplan op dat op 19 december 2022 werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Op 1 april 2022 werd vervolgens een startnota voor het RUP goedgekeurd door het schepencollege, gevolgd door een publieke raadpleging en adviesronde. Omdat er geen aanzienlijke effecten op het milieu zijn, was de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk. 0p 24 april 2023 keurde de gemeenteraad een ontwerp van het RUP goed, waarna eventuele bezwaren en adviezen werden behandeld. Dit leverde enkele beperkte wijzigingen op en leidde tot het definitieve RUP.

Na de gemeenteraadsbeslissing van 27 november wordt het definitieve RUP en het advies van de Gecoro aan de deputatie en het departement bezorgd, die 45 dagen hebben om het RUP eventueel te schorsen of te vernietigen. Tenzij in geval van schorsing of vernietiging, zal de gemeenteraadsbeslissing over de definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Veertien dagen later wordt het RUP van kracht.

Website preview
Universiteitscampus van de toekomst verrijst langs de Dijle in de binnenstad
De KU Leuven wil een nieuwe stadscampus van de toekomst bouwen voor haar Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Die komt op de plek...
Stad Leuven

Bijlage 1 - Deelzones Redingensite.png

PNG - 1.7 Mb

Bijlage 2 - Dijlepad Leuven.png

PNG - 848 Kb

Bijlage 3 - Blauwgroen Dijlelint.png

PNG - 1.2 Mb

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]