Nieuw Leuvens warmtebedrijf moet energietransitie versnellen

 

Op de site van de oude conservenfabriek Marie Thumas aan de Leuvense Vaart zetten stad Leuven, Revive, Kelvin Solutions en ECoOB afgelopen zomer de eerste stappen voor de ontwikkeling van een warmtenet waarbij aquathermie, geothermie en zonne-energie slim ingezet worden. De combinatie van energie uit water, bodem, lucht en zon moet ervoor zorgen dat de hele omgeving klimaatneutraal verwarmd en gekoeld kan worden. Stad Leuven wordt nu samen met private ontwikkelaars van hernieuwbare energieprojecten en burgercoöperatie ECoOB mede-eigenaar van het warmtebedrijf Vaartwarmte bv dat het innovatieve energieconcept zal uitvoeren.

Afgelopen zomer werd met de eerste proefboring het startschot gegeven voor de realisatie van het innovatieve warmtenet op de Marie Thumas site. Voor de ontwikkeling van het warmtenet werd recent de vennootschap Vaartwarmte bv opgericht. Stad Leuven en ECoOB stappen nu als partner in in het warmtebedrijf, opgericht door Kelvin Solutions. Hartwin Leen van Kelvin Solutions is ervan overtuigd: “Wanneer een vooruitstrevende stad, de lokale burgercoöperatie en experten in de ontwikkeling van energieprojecten de krachten bundelen, kunnen we echt snelheid maken om de energietransitie waar te maken.” “Dit is een belangrijke stap als het gaat over het lokaal opwekken van hernieuwbare energie. Door de krachten te bundelen kunnen we nu echt de versnelling inzetten”, vervolgt schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. “Via ECoOB kunnen Leuvenaars mee participeren en een graantje meepikken. Zo creëren we draagvlak voor de energietransitie. De stad heeft in het warmtebedrijf een rol te spelen als beheerder van het openbaar domein en kan zo de zaken mee laten vooruit gaan.”

Dankzij een optieovereenkomst loopt de stad Leuven geen ontwikkelingsrisico en stapt ze pas in als het rendement van het project zeker en gekend is.

Potentieel voor de rest van de stad
Dit innovatieve concept biedt bovendien potentieel voor de rest van de stad en is een belangrijke schakel om klimaatneutraal te worden. “De uitrol van warmtenetten en collectieve groene warmteprojecten zijn cruciaal om onze ambities op vlak van klimaat waar te maken. We zetten volop in op energiebesparing, maar de energie die nodig is, moeten we maximaal hernieuwbaar én lokaal produceren. Dat maakt Leuven meer energie-onafhankelijk en het zorgt er bovendien voor dat onze investeringen in energie in de eerste plaats lokaal opbrengen. Het warmtenet wordt trouwens zo ontworpen dat het kan uitbreiden naar de omgeving van de Vaart en als energiehub kan dienen om de hele omgeving te verduurzamen”, aldus schepen Dessers.

Leuvenaars betrekken
Energiecoöperatie ECoOB kan op dezelfde manier als stad Leuven participeren in de vennootschap. “Wij zorgen ervoor dat dit project met maximale participatie van de bewoners van de Marie Thumas site, en bij uitbreiding de Leuvenaars, wordt uitgevoerd. We geven inwoners de kans om mede-eigenaar van de energetische installaties te worden en zo niet alleen een steentje bij te dragen aan dit mooie project maar er ook de vruchten van te plukken in de vorm van een dividend”, duidt Sander Van Garsse van ECoOB. “Als we kunnen participeren in de vennootschap op het moment dat het ontwikkelingsrisico is afgedekt, lijkt dat een logische keuze voor ECoOB.” Het gezamenlijk percentage voor participatie van de burgercoöperatie en de stad Leuven in Vaartwarmte bv bedraagt 30%.

Dit dossier wordt vanavond ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Neem contact op met

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

iris.pierlet@leuven.be